top of page

Draugijos istorija

Sculptures in Rows

    1989-09-27 Vilniaus miesto 6-os klinikinės ligoninės dviejų Kraujagyslių chirurgijos skyrių ir Angiografijos skyriaus susirinkime pasiūlyta įkurti Lietuvos kraujagyslių chirurgų draugiją (LKChD). Susirinkime dalyvavo 27 gydytojai. Suburta inciatyvinė grupė: prof. V.Triponis, prof. E.Barkauskas, gydytojai R.Gutauskas, H.Ulevičius, N.Bičkauskas, G.Dirsė, J. Žiburkus, A. Čikotas.
    1990-01-20 Kaune įvyko 1-asis įkurtos LKChD susirinkimas. Išrinkta  Draugijos valdyba: pirmininkas prof. V.Triponis, vicepirmininkai prof. E.Barkauskas ir doc. E. Kelbauskas, sekretorius gyd. H.Ulevičius, iždininkas gyd. A. Sudikas. Priimti įstatai, Draugija įregistruota LR Ministrų Taryboje ir tapo juridiniu asmeniu. Tuo metu buvo 42 nariai.
    1990 metais LKChD dalyvavo Pabaltijo širdies ir kraujagyslių chirurgijos kongrese Rygoje ir Kraujagyslių chirurgijos simpoziume Osle.
    1992 m. kartu su širdies chirurgais organizavo širdies-kraujagyslių ir torakalinės chirurgijos draugijų  konferenciją Vilniuje.
    1994-04-14 išrinkta nauja Draugijos valdyba: pirmininkas prof. E.Barkauskas, vicepirmininkai doc. E. Kelbauskas ir  gyd. M. Gutauskas, sekretorius gyd. G. Vilkevičius, iždininkas gyd. A. Sudikas. Draugijoje buvo 50 narių. Tais pačiais metais, Draugijai pritariant, atidarytas Kraujagyslių chirurgijos skyrius Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje.
    1995 m. birželio 1-4 d. LKChD prisidėjo organizuojant Baltijos krūtinės ir širdies-kraujagyslių chirurgų kongresą Taline.
    1995 m. birželio mėn. 5 d. Klaipėdoje surengtas tarptautinis kraujagyslių chirurgų seminaras, kuriame pranešimus skaitė vokiečių kraujagyslių chirurgai prof. J. Weber ir prof. K. O. Kagel.
    1997 metais gegužės mėn. 29-31d. Vilniuje įvyko 1-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų suvažiavimas.
    1997-10-10 išrinkta nauja valdyba: pirmininkas prof. P.Pauliukas, vicepirmininkai gydytojai R. Gutauskas ir E. Janušauskas, sekretorius med. dr. G. Vilkevičius, iždininkas gyd. N. Bičkauskas, revizijos komisijos pirmininkas gyd. H. Ulevičius. Perregistruoti pataisyti draugijos įstatai. Svarstytas kraujagyslių chirurgijos skyriaus įkūrimo Panevėžio ligoninėje klausimas.
    2000-10-27 perrinkta valdyba: pirmininkas med. dr. M. Gutauskas, vicepirmininkai prof. E. Barkauskas ir gyd. H. Ulevičius, sekretorė gyd. B. Vaišnytė, iždininkas gyd. N. Bičkauskas. Revizijos komisija: doc. A. Antuševas, gyd. A. Milašauskas, doc. E. Kelbauskas. Draugijoje buvo 75 nariai.
    2002 m. gegužės 23-25 d. Klaipėdoje įvyko 2-asis Lietuvos kraujagyslių chirurgų suvažiavimas.
    2003-10-17 išrinkta nauja valdyba: pirmininkas prof. V. Triponis, vicepirmininkai prof. A. Antuševas ir med. dr. R.Gutauskas, sekretorė gyd. B. Vaišnytė, iždininkas gyd. R. Vaitkevičius. Revizijos komisija : doc. M. Sučila, gydytojai M. Šomka, A. Jakutis. Draugijoje buvo 60 narių.
    Nuo 2004 m. Draugija pavadinta „Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugija”. Buvo pakeisti ir užregistruoti įstatai.
    Draugijos posėdžiuose šalia mokslinių pranešimų buvo svarstomi įvairūs organizaciniai klausimai: kvalifikacijos kėlimas, operacijų įkainiai, kraujagyslių chirurgijos restruktūrizavimas Vilniuje, skubios pagalbos gerinimo galimybės ir būdai, kraujagyslių chirurgijos skyriaus normatyvai, kraujagyslių chirurgo norma ir kt. Kiekvienais metais buvo apžvelgiami chirurgų darbai ir jų rezultatai visuose centruose ir skyriuose. Pateikta rekomendacijų ministerijai dėl rezidentų ruošimo, kraujagyslių chirurgijos finansavimo ir skubios pagalbos teikimo.
    2004 metų kovo mėn. sukurta Draugijos interneto svetainė.

bottom of page