top of page

Draugijos nariai

Image by Piron Guillaume

Lietuvos Kraujagyslių chirurgijos draugijos nariai

Prezidentas: Artūras Mackevičius

Sekretorius: Martynas Laukaitis

Iždininkas: Raimundas Vaitkevičius

Tikrieji nariai:

  • ____

Garbės nariai:

  • ____

bottom of page